Groepstherapie

Stop-Rewind-Forward-Play: schematherapeutische individuele en groepstherapie voor mensen met persoonlijkheidsproblematiek

Deze behandeling is voor mensen die last hebben van hardnekkige patronen die betrekking hebben op hun zelfbeeld en het contact met hun omgeving.

Als je bijvoorbeeld heel streng bent voor jezelf en veel van jezelf vraagt waardoor je steeds het gevoel hebt bijna overspannen te zijn, of als je angstig bent in sociale contacten, als je je minderwaardig voelt of het gevoel hebt dat je bent mislukt of zult falen, als je bang bent dat je zult worden verlaten en als deze overtuigingen over jezelf en anderen je in belangrijke mate hinderen in het dagelijks leven, dan heb je waarschijnlijk last van een of meerdere schema’s.

In deze groep wordt je je eerst bewust van jouw schema’s en hoe deze tot uiting komen (Stop), vervolgens kom je geleidelijk aan meer in contact met hun ontstaansgeschiedenis, jouw gevoelens en behoeftes (Rewind). Je leert onderscheid maken tussen gevoelens in het heden en verleden (Forward). Vervolgens leer je op een gezond volwassen manier uiting en vorm te geven aan je behoeftes en gevoelens, zodat je je meer gehoord voelt en je behoeftes meer worden beantwoord (Play). We gaan aan de slag met patronen overwinnen door veel te oefenen met situaties uit het dagelijks leven.

In deze behandeling worden de gebruikelijke experientele technieken uit de schematherapie gecombineerd met werkvormen uit de beeldende-, muziek-, en psychodramatherapie.

Doel is uiteindelijk gezonde manieren te ontwikkelen om in het leven te staan en je staande te houden, dat je een beter zelfbeeld hebt, meer plezier kunt ervaren en bevredigende relaties met anderen aan kunt gaan en kunt onderhouden.

Deze groep wordt gegeven door Kerstin Schwardtmann, muziek- en psychodramatherapeut en Suzanne van Zutphen, beeldend therapeut.

De blokken groepstherapie vinden wekelijks plaats op de donderdagmiddag van 13.15 uur tot 14.45 uur.

Denk je dat deze groep iets voor je zou kunnen zijn, neem dan contact met ons op via info@praktijkbij1.nl