Visie en Werkwijze

aanbod Psychotherapie creatieve therapie, praktijk bij 1, mindfulness, emdr, zaanstreek waterland, koog aan de zaan, zaandijk, zaandam

Vrijheid betekent dat we keuzes kunnen maken ons leven op een manier in te richten die recht doet aan wie we zijn, aan onze behoeftes, aan wat wij belangrijk vinden en aan wat wij voelen. Door wat we in onze geschiedenis hebben meegemaakt, lijkt het vaak of we geen keuze hebben. We zijn gevangen in patronen die sterker zijn dan wij omdat ze ons ooit hebben geholpen pijnlijke gebeurtenissen te overleven.

Als therapeut en mens wil ik u helpen (weer) sterker te worden dan deze patronen, bewuste keuzes te kunnen maken en uw leven van u te laten zijn. Hierbij maak ik gebruik van muziektherapie, psychodrama, schematherapie, mindfulness en ACT:

Schematherapie is een mooi hulpmiddel om patronen te leren herkennen en doorbreken, geeft taal aan de monsters uit ons verleden en wapens om ze te bevechten. Ze geeft stem aan onze gevoelens en behoeftes en handvatten hoe goed voor onszelf te zorgen.

In het muzikale samenspel kunnen de patronen die ons beperken hoorbaar worden, maar kunnen we ook ervaren wat onze eigen stem is. We kunnen verkennen hoe u deze patronen kunt doorbreken en ontdekken wat uw authentieke geluid is.

Psychodrama maakt wat in ons leeft in de ruimte zichtbaar. Hierdoor wordt inzichtelijk wat van ons is en wat van anderen die in ons leven een belangrijke rol hebben gespeeld en/of spelen. We leren opnieuw keuzes maken door wie en wat we ons handelen willen laten beïnvloeden.

Mindfulness helpt ons op een zachte en milde manier bewust te worden van hoe onze geest werkt en geeft ons hierdoor de ruimte om zelf te bepalen hoe we ons willen verhouden tot alles wat er is op dit moment.

Samen met u steeds afstemmend op uw behoeftes en mogelijkheden van het moment integreer ik de verschillende methodieken met elkaar. Zo hoop ik u in uw unieke proces te kunnen begeleiden naar meer kracht en persoonlijke vrijheid.

Ik streef naar een behandeling die bij u past. Dit betekent dat uw behandeling wordt afgestemd op wie u bent als individu. Aandacht voor uw zorgvraag/-behoefte(n) en respect voor uw persoonlijke krachten en kwaliteiten staan hierbij centraal. Het kan zinvol zijn om belangrijke anderen bij uw behandeling te betrekken. Immers: zij hebben regelmatig met u te maken  en kunnen u wellicht beter tot steun zijn als zij weten waar u mee aan de slag gaat. Voor u betekent dit dat u de behandeling niet alleen doet en ook in uw dagelijks leven steun van anderen kunt organiseren.