Kosten en vergoedingen

Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) is opgenomen in het verplichte basispakket van de zorgverzekering. Iedereen die in Nederland woont valt onder de verplichte basisverzekering en kan dus aanspraak maken op geestelijke gezondheidszorg zoals die door Praktijk Bij1 wordt geboden. Uw eigen risico zal wel worden aangesproken gezien dit specialistische zorg betreft.

Ik ben aangesloten bij 1nP, een grote netwerkorganisatie die het contact en de afrekening met de zorgverzekeraars regelt en de kwaliteit bewaakt en het mogelijk maakt om met meerdere disciplines samen te werken. Daarnaast werk ik samen met psychiater Marjolein Keizer.

Tijdens de intake wordt er een vragenlijst afgenomen die de zorgzwaarte bepaalt en daarmee ook de intensiteit en kosten van uw behandeling. U krijgt elke maand een overzicht van de verrichtingen en de kosten ervan. Deze kosten betaalt uw verzekering aan 1nP en 1nP betaalt daaruit mijn inspanningen.

In de samenwerking met Marjolein Keijzer regelt zij de contracten met de zorgverzekeraars en de betaling van mijn verrichtingen in onze behandelingen uit hun vergoedingen. Niet alle verzekeraars maken deze samenwerking mogelijk.

Er bestaat de mogelijkheid om rechtstreeks bij mij in behandeling te komen. Sommige ziektekostenverzekeringen vergoeden een aantal sessies gedeeltelijk vanuit een aanvullende verzekering. Een consult bij mij duurt 55 minuten en kost EUR 80,-.

Ik ben aangesloten en geregistreerd bij de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB) en bij de Vereniging voor Schematherapie

Logo Vaktherapeuten