Kosten en vergoedingen

Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) is opgenomen in het verplichte basispakket van de zorgverzekering. Iedereen die in Nederland woont valt onder de verplichte basisverzekering en kan dus aanspraak maken op geestelijke gezondheidszorg zoals die door Praktijk Bij1 wordt geboden.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen Basis GGZ (voor de behandeling van lichtere problematiek) en Specialistische GGZ (voor meer complexe klachten).

De generalistische Basis GGZ bestaat uit vier prestaties: kort, middellang, intensief en chronisch.

De factuur wordt pas na afsluiting van de gehele behandeling aan uw zorgverzekeraar of aan uzelf gestuurd, deze wordt vergoed vanuit de basisverzekering.

Praktijk Bij1 is aangesloten bij 1nP, een grote netwerkorganisatie die het contact en de afrekening met de zorgverzekeraars regelt en de kwaliteit bewaakt. Alle behandelingen die wij aanbieden behalve haptotherapie kunnen op die manier worden vergoed. Haptotherapie wordt vaak gedeeltelijk vergoed via de aanvullende verzekering.