Aanmelden

wr praktijk bij1 centrum psychotherapie, creatieve therapie, mindfulness, emdr, zaanstreek waterland, zaandam, koog aan de zaan, zaandijkAls u interesse heeft om zich aan te melden, kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier hieronder. Vervolgens zullen wij in een verkennend telefonisch gesprek met u kijken naar de mogelijkheden voor een behandeling. Doorgaans kunt u binnen twee tot een maximum van vier weken terecht voor een eerste gesprek en begint de behandeling. Wanneer deze termijn niet haalbaar blijkt, worden geen nieuwe aanmeldingen aangenomen en wordt u geadviseerd zich bij een andere zorgaanbieder aan te melden. Er wordt dus niet met een wachtlijst gewerkt.

 

Mocht het tot een aanmelding komen, dan zijn er twee mogelijkheden: u bent in het bezit van een verwijzing van de huisarts of u bent niet in bezit van een verwijzing van de huisarts. Een verwijzing van de huisarts krijgt u als er sprake is van psychiatrische problematiek. Afhankelijk van de zwaarte van de problematiek krijgt u dan een verwijzing naar de Generalistische Basis GGZ of naar de Specialistische GGZ. Als er geen sprake is van psychiatrische problematiek, maar u wel behoefte heeft aan psychologische hulp of ondersteuning, kan het ook tot een aanmelding komen.

Na uw aanmelding krijgt u een intake bij één van onze behandelaren. Aan de hand van de intake in overleg met u wordt het soort therapie bepaald wat het meeste aansluit bij u en uw probleem.