Klachten

Helaas kan het gebeuren: een patiënt is ontevreden over de behandeling bij Praktijk Bij1. Het blijkt dat we er samen niet uitkomen en dat we er hulp bij nodig hebben.

 

De eerste fase is natuurlijk om in geval van een klacht toch nog te proberen er samen uit te komen door de klacht met elkaar te bespreken. Lukt dit niet, dan verwijs ik de patiënt door naar het NIBIG.

 

De patiënt kan de klacht indienen via deze link. Het NIBIG neemt deze klacht binnen één week in behandeling. Er wordt door hen contact opgenomen met de patiënt voor eventuele aanvullende informatie en de werkwijze van de klachtenbehandeling wordt uitgelegd aan de patiënt. Misschien kan de klacht dan alsnog samen worden opgelost.

 

Lukt ook dit niet dan zal de klacht worden doorgezet naar de onafhankelijke klachtenfunctionaris van het NIBIG. Deze neemt de klacht in behandeling en begeleidt de betrokkenen bij de afhandeling.