Aanmelding met verwijzing

Voor een volledige vergoeding via de Basiszorg is een verwijzing van de huisarts noodzakelijk waarop staat of u voor Specialistische GGZ of Basis GGZ/Generalistische GGZ bent doorverwezen. De therapeuten van Praktijk Bij1 werken in beide categorieën. De aanmelding dient plaats te vinden via 1nP. Dit is een netwerkorganisatie die het contact met de zorgverzekeraar regelt en de kwaliteit van de hulpverleners bewaakt. Als u klikt op Aanmelden boven in het menu van de site van 1nP, kunt u zoeken naar een van de hulpverleners van het team van Praktijk Bij1. Vervolgens wordt u via het knopje Aanmelden verder geleid totdat uw inschrijving is gedaan. Uw verwijsbrief dient u hierbij te uploaden.

Wij helpen u graag bij uw inschrijving. U kunt voor vragen of hulp altijd contact met ons opnemen.