Aanmelding met verwijzing

Voor een volledige vergoeding via de Basiszorg is een verwijzing van de huisarts noodzakelijk waarop staat of u voor Specialistische GGZ of Basis GGZ/Generalistische GGZ bent doorverwezen. Ik werk in beide categorieën. De aanmelding dient plaats te vinden via 1nP of via praktijk Keijzer, mocht u aan de schematherapiegroep deel willen nemen.  Vervolgens wordt u via het knopje Aanmelden verder geleid totdat uw inschrijving is gedaan. Uw verwijsbrief dient u hierbij te uploaden.

Ik help u graag bij uw inschrijving. U kunt voor vragen of hulp altijd contact met mij opnemen.