Team

Kerstin Schwardtmann, muziektherapeut, psychodramatherapeut

Vrijheid betekent dat we keuzes kunnen maken ons leven op een manier in te richten die recht doet aan wie we zijn, aan onze behoeftes, aan wat wij belangrijk vinden en aan wat wij voelen. Door wat we in onze geschiedenis hebben meegemaakt, lijkt het vaak of we geen keuze hebben. We zijn gevangen in patronen die sterker zijn dan wij omdat ze ons ooit hebben geholpen pijnlijke gebeurtenissen te overleven.

Als therapeut en mens wil ik u helpen (weer) sterker te worden dan deze patronen, bewuste keuzes te kunnen maken en uw leven van u te laten zijn. Hierbij maak ik gebruik van muziektherapie, psychodrama, schematherapie, mindfulness en ACT:

Schematherapie is een mooi hulpmiddel om patronen te leren herkennen en doorbreken, geeft taal aan de monsters uit ons verleden en wapens om ze te bevechten. Ze geeft stem aan onze gevoelens en behoeftes en handvatten hoe goed voor onszelf te zorgen.

In het muzikale samenspel kunnen de patronen die ons beperken hoorbaar worden, maar kunnen we ook ervaren wat onze eigen stem is. We kunnen verkennen hoe u deze patronen kunt doorbreken en ontdekken wat uw authentieke geluid is.

Psychodrama maakt wat in ons leeft in de ruimte zichtbaar. Hierdoor wordt inzichtelijk wat van ons is en wat van anderen die in ons leven een belangrijke rol hebben gespeeld en/of spelen. We leren opnieuw keuzes maken door wie en wat we ons handelen willen laten beïnvloeden.

Mindfulness helpt ons op een zachte en milde manier bewust te worden van hoe onze geest werkt en geeft ons hierdoor de ruimte om zelf te bepalen hoe we ons willen verhouden tot alles wat er is op dit moment.

Samen met u steeds afstemmend op uw behoeftes en mogelijkheden van het moment integreer ik de verschillende methodieken met elkaar. Zo hoop ik u in uw unieke proces te kunnen begeleiden naar meer kracht en persoonlijke vrijheid.

In 1993 kwam ik naar Nederland om hier de studie muziektherapie te gaan volgen. Dit deed ik in eerste instantie vooral uit nieuwsgierigheid naar de betekenis van mijn grootste interesse, muziek, en in wat mensen beweegt en hen daarin tegenwerkt. Ik was benieuwd hoe je muziek binnen de hulpverlening methodisch in kunt zetten. Later breidde ik mijn kennis en vaardigheden als therapeut uit met de opleiding tot psychodramatherapeut. Daarbij ontdekte ik onder andere dat de twee disciplines niet alleen los van elkaar een zinvolle bijdrage aan de behandeling kunnen leveren maar juist ook in combinatie van betekenis voor het therapeutisch proces van de cliënt kunnen zijn. Ik heb tot 2009 in verschillende GGZ-instellingen gewerkt en me door de jaren heen gespecialiseerd in de behandeling van persoonlijkheidsproblematiek.
Sinds 2008 werk ik zelfstandig in een samenwerkingsverband met psychologen, een beeldend therapeut en psychiaters. Hierin waardeer ik dat je elkaar kunt aanvullen in de behandeling van een patiënt. Daarnaast begeleid ik therapiegroepen samen met een collega.