Kerstin Schwardtmann

Kerstin Schwardtmann, vaktherapeut, schematherapeut

In 1993 kwam ik naar Nederland om hier de studie muziektherapie te gaan volgen (ArtEZ Conservatorium). Dit deed ik in eerste instantie vooral uit nieuwsgierigheid naar de betekenis van mijn grootste interesse, muziek, en in wat mensen beweegt en hen daarin tegenwerkt. Ik was benieuwd hoe je muziek binnen de hulpverlening methodisch in kunt zetten. Later breidde ik mijn kennis en vaardigheden als therapeut uit met de opleiding tot psychodramatherapeut (School voor Psychodrama, Utrecht). Daarbij ontdekte ik onder andere dat de twee disciplines niet alleen los van elkaar een zinvolle bijdrage aan de behandeling kunnen leveren maar juist ook in combinatie van betekenis voor het therapeutisch proces van de cliënt kunnen zijn. Ik heb tot 2009 in verschillende GGZ-instellingen gewerkt en me door de jaren heen gespecialiseerd in de behandeling van persoonlijkheidsproblematiek.
Sinds 2008 heb ik een eigen praktijk, waarbij ik de samenwerking met andere GGZ-professionals belangrijk vind. Hierin waardeer ik dat je elkaar kunt aanvullen in de behandeling van een patiënt. Daarnaast begeleid ik therapiegroepen samen met een collega.

Vanaf 2012 heb ik me verdiept en verder gespecialiseerd in schematherapie, een benadering van de mens en zijn worstelingen waarbij ik veel van mijn cliënten heb zien opknappen: er was eindelijk een begrijpelijke taal voor hun problemen en een inzichtelijke en voelbare manier om deze aan te pakken. Mijn achtergrond als vaktherapeut kwam hierbij goed van pas, doordat ik gewend was om voor mijn cliënten en mezelf als hun therapeut hun problemen ervaarbaar te maken in en via de interactie in de ruimte, beweging, beeld en geluid.  Dit is één van de belangrijkste werkzame factoren van de schematherapie.

Sinds die tijd geef ik individuele schematherapie en groepsschematherapie.

Ik ben moeder van drie jongens.