Eigen risico

Iedere verzekerde van 18 jaar en ouder dient rekening te houden met een wettelijk verplicht eigen risico per kalenderjaar. Voor 2022 is dit eigen risico vastgesteld op minimaal € 385. Dit betekent dat u per jaar de eerste €360 zelf betaalt voor het totaal aan zorg dat u ontvangt uit het basispakket en waarop het eigen risico van toepassing is.

Uw eigen risico kan hoger zijn doordat u dit verhoogd heeft met een vrijwillig eigen risico (in ruil voor een lagere premie). Wij adviseren u om contact op te nemen met uw zorgverzekeraar om dit na te vragen.

Kunt u deze kosten niet (in een keer) dragen?

Laat u zich door de hoogte van het eigen risico niet weerhouden om hulp te zoeken. Er zijn vaak mogelijkheden om u tegemoet te komen. Bijvoorbeeld zijn er zorgverzekeraars met die bereid zijn om een betalingsregeling te treffen, zodat u de kosten niet in één keer hoeft te betalen.

Bijzondere bijstand is een eenmalige uitkering die iemand kan ontvangen als degene noodzakelijke kosten heeft die hij niet van zijn inkomen kan betalen. De gemeente is uitvoerder van de bijzondere bijstand. De voorwaarden voor bijzondere bijstand kunnen per gemeente verschillen. Daarnaast kan de gemeente aan 65-plussers, chronisch zieken en gehandicapten zogenoemde categoriale bijstand verlenen. Als iemand tot een van deze groepen behoort kan hij mogelijk een jaarlijkse tegemoetkoming krijgen. Ook hiervoor gelden bepaalde voorwaarden. Meer informatie is na te vragen bij de eigen gemeente.