Praktijk Bij1

Praktijk Bij1 is een samenwerkingsverband van zelfstandig gevestigde therapeuten. We hechten waarde aan kleinschaligheid, en combineren aandacht met respect voor de patiënt en zijn of haar unieke geschiedenis.

Praktijk Bij1 heet zo omdat onze praktijk gevestigd is in het Gebouw de Bedrijvige Bij en de meeste therapeuten bovendien aangesloten zijn bij Stichting1nP. Wij zijn een groeiend aantal therapeuten van verschillende disciplines en streven ernaar de behandeling afgestemd op u optimaal vorm te geven door elkaar in kennis, vaardigheden en benadering aan te vullen. Onze deskundigheid komt in uw behandeltraject bij1. Daarnaast zijn we een van de weinige vrijgevestigde praktijken die naast individuele behandelingen ook groepsbehandelingen aanbied, omdat we ervan overtuigd zijn dat sommigen veel baat kunnen hebben bij de herkenning en het feedback in een groep. Een therapiegroep biedt bovendien mogelijkheden om in een verhoudingsgewijs veilige context de eigen rol in groepen te verkennen en opnieuw vorm te geven. Dus ook daarvoor komen we hier bij1.