Auteursarchief: Kerstin Schwardtmann

Stop-Rewind-Forward-Play!: Schematherapie

De  Stop-rewind-forward-play groep die start in januari zit vol. Wel is er nog plek in de groep die voor maart/april gepland staat. Hiervoor beginnen de intakes in december en het individuele voortraject in januari 2021. Mensen die worstelen met gedragspatronen die hen in het contact met anderen en/of henzelf hinderen zouden baat kunnen hebben bij deze behandeling vanuit de schematherapie.

Voor meer informatie of aanmeldingen kunt u contact opnemen met info@praktijkbij1.nl.

GEZOCHT: INSPIRERENDE COLLEGA’S

Wij zoeken nieuwe collega’s die zich bij ons aan willen sluiten.
We zijn een enthousiast team van GZ-psychologen en vaktherapeuten en bieden zowel  Specialistische GGZ als Basis GGZ.

Op korte termijn hebben we behoefte aan een Psychiater en/of Klinisch Psycholoog. Ook andere disciplines (bijvoorbeeld GZ-psycholoog, Psychotherapeut) zijn van harte welkom. Het gaat om  ten minste 8 uur per week (meer uur is geen bezwaar en zelfs  wenselijk).

Wij zijn vooral op zoek naar iemand die op eigen wijze een bijdrage zou willen leveren aan ons therapeutische aanbod. Wij dragen groepsbehandelingen een warm hart toe. Medicatieconsulten zijn zelden nodig binnen onze praktijk.

Wij werken in een constructie met Stichting 1nP, een landelijke netwerkorganisatie die zelfstandige  therapeuten de mogelijkheid biedt om met  verschillende disciplines samen te werken.

Wil je meer weten? mail naar info@praktijkbij1.nl of bel  Renée Schaap:  06-10082339