Behandeling die niet wordt vergoed

Behandeling die niet onder de verzekerde basiszorg valt

Het college voor zorgverzekeringen scherpt jaarlijks aan wat valt onder verzekerde zorg. Hierdoor kan het voorkomen dat niet alle zorg die wij bieden ook valt onder verzekerde basiszorg. Ook niet alle behandelingen van alle therapeuten vallen hier altijd onder.

Zo komt de diagnose aanpassingsstoornis niet meer voor vergoeding in aanmerking, evenals identiteitsproblemen, werkproblemen en relatieproblemen.

Indien uw zorg niet onder de basisverzekering valt, zal uw intaker dit bij het intake/adviesgesprek met u bespreken en zullen we gezamenlijk kijken wat de mogelijkheden zijn. In sommige gevallen is een werkgever bereid om bij te dragen aan de kosten of valt de zorg onder een aanvullende verzekering.

De behandelaar maakt dan vooraf met u heldere afspraken over de prijs en de duur per consult.

Tijdig afmelden voor afspraak

Een afspraak met uw behandelaar dient uiterlijk 24 uur van tevoren afgezegd te worden. Indien u zich te laat of niet heeft afgemeld, zal een bedrag van € 75 in rekening worden gebracht dat u zelf moet betalen. U krijgt dan van Stichting 1nP een factuur toegestuurd.